עמודים
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


טבלת שאלונים
שם השאלון
כיתה
המחבר/ת
תאריך
שלח אליי
הטרפז דף עבודה מספר 6 (שאלות מתוך בגרויות)
יב
נועם גז
14/08/2015 10:41:53
שלח אליי
הטרפז דף עבודה מספר 4 (חישובי שטח)
יב
נועם גז
06/09/2015 12:36:56
שלח אליי
הטרפז דף עבודה מספר 5 (טרפז שווה שוקיים)
יב
נועם גז
06/09/2015 19:46:28
שלח אליי
ריכוז הכול להשתלמות
ב
נועם גז
06/09/2015 20:35:59
שלח אליי
הצבת נקודות על ציר המספרים
י
נועם גז
16/12/2015 22:25:02
שלח אליי
מערכת ""קרן אור"
י
נועם גז
01/06/2016 15:48:23
שלח אליי
טרפזים, שיום, הכרה, חישוב זוויות, חישוב שטחים, ועו
יא
נועם גז
17/06/2016 06:59:25
שלח אליי
לחץ ומודל התגובה ללחץ
י
המורה
17/06/2016 07:14:06
שלח אליי
שאלות במתמטיקה מתוך הבגרות
י
נועם גז
17/06/2016 07:14:36
שלח אליי
התחום הספרותי (מדינת היהודים)
י
המורה
17/06/2016 07:14:55
שלח אליי
משוואה רובועית מציאת פרמטרים A B C
יא
מירי כהן
28/02/2017 12:44:24
שלח אליי