עמודים
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


טבלת שאלונים
שם השאלון
כיתה
המחבר/ת
תאריך
שלח אליי
סיפור מגדל בבל ופרשנות ליבוביץ
י
המורה
12/01/2015 08:44:03
שלח אליי
מלכים א פרק כא
י
המורה
12/01/2015 08:44:32
שלח אליי
מלכים א פרק יט
י
המורה
12/01/2015 08:44:50
שלח אליי
מלכים א פרק יח
י
המורה
12/01/2015 08:45:04
שלח אליי
מלכים א פרק יב
י
המורה
12/01/2015 08:45:40
שלח אליי
מלכים א פרק י"ז
י
המורה
12/01/2015 08:46:07
שלח אליי
מלכים א פרק ט"ז פסוקים 23-33
י
המורה
12/01/2015 08:46:20
שלח אליי
מבחן תרשים 15 ללא התלמוד החזותי
ו
טמסוט נסים
21/04/2015 10:28:41
שלח אליי
הטרפז: דף עבודה מספר 1 (הכרת הטרפז)
יב
נועם גז
06/08/2015 08:12:32
שלח אליי
הטרפז: דף עבודה מספר 2 (שטח טרפז)
יב
נועם גז
06/08/2015 08:12:53
שלח אליי
הטרפז דף עבודה מספר 3 (זוויות הטרפז)
יב
נועם גז
06/08/2015 08:13:05
שלח אליי