מחולל שאלונים /משחקים אישי למורה

מחולל שאלונים /משחקים אישי למורה


מחולל שאלונים /משחקים/דיון/משמעת (להדגמה ניתן להשתמש בשם משתמש: נועם סיסמה: 1234)

ראה/י דוגמאות של מורים

במחולל זה ניתן לבנות שאלונים ומשחקים על פי רצונו של המורה, שאלון / משחק זה נמצא ברשת האינטרנט והילדים יכולים לענות בבית/כיתת המחשבים, המורה מקבל סיסמה, ובעזרת סיסמה זו הוא רואה את שכתבו התלמידים, כדי לתרגל את המחולל ניתן להשתמש בשם המשתמש והסיסמא המצורפים

  מונה