מילים נרדפות

 

לפניכם זוגות של מילים נרדפות.יש ללחוץ על קלף מסויים ועל הקלף המתאים לו ביותר. אם הצלחת יעלמו הקלפים.


several צפיות