משחק התאמה: מילים רטובות

 

יש ללחוץ על קלף מסויים ועל הקלף התאום. אם הצלחת הקלפים יעלמו.


several צפיות