משחק התאמה ליונתן לסקוביץ

 

יש ללחוץ על קלף מסויים ועל הקלף המתאים לו ביותר אם הצלחת יעלמו הקלפים


several צפיות