משחק התאמה-הפכיםׁקמץ-פתח)

 

מִצאוּ זוּגוֹת שֶל הָפָכִים


several צפיות