משחק התאמה - התרנגולים והשועל

 

יש ללחוץ על קלף מסויים ועל קלף נוסף ולהתאים מילה למילה בעלת אותה משמעות. אם הצלחת יעלמו הקלפים


several צפיות