נושא התשבץ:   מדבור       מחבר/ת התשבץ:   חניתה       הוכן עבור כיתות:   ח      

1. התפשטות המדבר לשטחים שלא היו מדבריים             
2. אחד הגורמים למדבור             
3. אחת הסכנות במדבור                                           
4. תופעת המדבור בולטת בעיקר ביבשת
5. צריכת יתר של... הוא הגורם למדבור
6. אחד הפתרונות לתופעת המדבור היא:             


several צפיות