נושא התשבץ:   תשבץ חורף       מחבר/ת התשבץ:   אביבה שמיר       הוכן עבור כיתות:   ג      

1. 1. מעוננים בחורף.
2. 2. מבריק בשמים בחורף.             
3. 3. רועשים בחורף כשיורד גשם חזק.
4. 4. מגנה על היד מפני הקור.             
5. 5. מגנה עלינו מפני הגשם.


several צפיות