נושא:   הדגמה    מחבר/ת:   הכנס שם    לכיתות:   ז,     התלמיד/ה:

1. סוכר
מר
מתוק
חריף
מלוח


several צפיות