נושא:   שאלות במודיעין    מחבר/ת:   חנה    לכיתות:   א,     התלמיד/ה:

1.  השלם:
דני      _________   למיכל.   

2.  השלם:
דני      _________   בתחנה   


several צפיות