נושא:   המים    מחבר/ת:   מוטי עלמני    לכיתות:   ז,     התלמיד/ה:
קטע מסויים הסבר


1. מה נקודת הרתיחה של המים?
100
0
52
לא יודע
קטע מסויים הסבר נוסף

לחץ על הקישור:      סרטון עם מים

2.  השלם:
בלי       _________   אין חיים   

3. כמות המים בגופינו 75%
נכון       לא נכון

4. תאר את מחזור המים בטבע      
40 נקודות  


several צפיות