נושא:   מי אני - בתמונות [:    מחבר/ת:   פז    לכיתות:   ב,     התלמיד/ה:
      

ענו על השאלות :

1. מי אני?      
3 נקודות  

2. תארו : איך אני נראה ?      
3 נקודות  

3. איפה אני גר?      
3 נקודות  

4. מהו התפקיד שלי בסיפורים?      
3 נקודות  

5. אילו תכונות יש לי?      
3 נקודות  

6. באילו סיפורים אני מופיע?      
3 נקודות  
      

ענו על השאלות :

7. מי אני?      
3 נקודות  

8. תארו : איך אני נראית ?       
3 נקודות  

9. איפה אני גרה?      
3 נקודות  

10. מהו התפקיד שלי בסיפורים?      
3 נקודות  

11. אלו תכונות יש לי ?      
3 נקודות  

12. באילו סיפורים אני מופיעה?      
3 נקודות  
      

- התבוננו בתמונה.

- כתבו שאלות מתאימות.

13. מי אני?      
3 נקודות  

14. _____________________      
5 נקודות  

15. ________________________      
5 נקודות  

16. __________________________      
5 נקודות  

17. _______________________      
5 נקודות  

18. __________________________      
5 נקודות  

19. __________________________      
5 נקודות  
      

כתבו שאלות מתאימות.

20. _________________________      
5 נקודות  

21. ___________________________      
5 נקודות  

22. _______________________      
5 נקודות  

23. ___________________________      
5 נקודות  

24. ___________________________      
5 נקודות  

25. ___________________________      
5 נקודות  

26. ________________________      
1 נקודות  


several צפיות