נושא:   חיבור וחיסור 3<    מחבר/ת:   פז    לכיתות:   ב,     התלמיד/ה:

1.  השלם:
6+3      =       

2.  השלם:
4+2      =       

3.  השלם:
16+3      =       

4.  השלם:
14+2      =       

5.  השלם:
26+3      =       

6.  השלם:
24+2      =       

7.  השלם:
6 +__ = 10              

8.  השלם:
19 - 5 =              

9.  השלם:
14 - 2 =              

10.  השלם:
לרועי 12 גולות.      לדני 6 גולות.   כמה גולות לשניהם ביחד?   

11.  השלם:
לדפנה היו 15 מדבקות.      היא נתנה לנעמה 4 מדבקות.   כמה מדבקות נשארו לה?   

12.  השלם:
8 + 8 =              

13.  השלם:
6 + 3 =              

14.  השלם:
4 - 17 =              

15.  השלם:
8 - 18 =              

16.  השלם:
בארגז היו 16 תפוחים.      9 תפוחים נמכרו.   כמה תפוחים נותרו בארגז?   

17.  השלם:
בארגז היו 17 בננות.      8 בננות נמכרו.   כמה בננות נותרו בארגז?   

18.  השלם:
בארגז היו 28 קלחי תירס.      6 קילחי תירס נמכרו.   כמה קלחי תירס נותרו בארגז?   

19.  השלם:
1 - 16 =              


several צפיות