נושא:   גישות כלכליות-חברתיות    מחבר/ת:   אביב צמח    לכיתות:   י,יא,יב,     התלמיד/ה:

1. מהו הערך המרכזי בכל אחת מהגישות הכלכליות-חברתיות?
הגישה הליברלית - חירות; הגישה הסוציאל-דמוקרטית - שוויון
הגישה הליברלית - שוויון; הגישה הסוציאל-דמוקרטית - כבוד האדם
הגישה הליברלית - שוויון; הגישה הסוציאל-דמוקרטית - חירות
הגישה הליברלית - חיים; הגישה הסוציאל-דמוקרטית - בטחון

2. כלכלה חופשית ויוזמה פרטית הן מאבני היסוד של הגישה:
הליברלית       הסוציאל-דמוקרטית

3. מה משותף לשתי הגישות הכלכליות-חברתיות?
שתי הגישות מדגישות את מרכזיותו של האדם על פני החברה
אין דברים משותפים בין הגישות
בשתי הגישות טוענים שערך הפלורליזם הוא המרכזי
בשתיהן מתקיים שוויון פורמלי - שוויון בפני החוק

4.  השלם:
הגישה הדוגלת במעורבות ממשלתית רבה בכלכלה היא הגישה      (הליברלית/הסוציאל-דמוקרטית):   _________   

5. לא נשמע את תומכי הגישה הליברלית טוענים כי:
החירות הפרטית היא ערך ראשון ועליון
הקהילה ניצבת במקום הראשון, ורק לאחריה הפרט וזכויותיו
התערבות המדינה בכלכלה אינה רצויה
על המדינה לספק צרכי קיום בסיסיים בלבד

6. לשם מה שואפת הגישה הסוציאל-ליברלית לממש את עקרון השוויון?
על מנת להגביר את המעורבות הפוליטית של האזרחים ולאפשר חירות אמיתית
על מנת לפגוע בזכויות האדם
על מנת לחסוך במשאבים כספיים
על מנת להגשים את חזון ארצות הברית
במדינה מסויימת נקבע כי יש לצמצם את המענקים הניתנים לאנשים שאינם עובדים, על מנת לעודדם לצאת לעבודה ולהסתמך פחות על המדינה שתפרנס ותזון אותם.

7. ההחלטה בקטע מייצגת את הגישה:
הסוציאל-דמוקרטית       הליברלית

8. טיעון אפשרי שיציגו מתנגדי ההחלטה:
ללא מענקים וסיוע, מובטלים לא יוכלו להגיע לשוויון הזדמנויות
המענקים והסיוע למובטלים יביאו להגדלת הגירעון הממשלתי
המענקים והסיוע למובטלים רצויים רק למי שמוכן להצהיר נאמנות למדינה

9. שתי הגישות הכלכליות-חברתיות יסכימו כי:
השוויון הוא הערך הראשון במעלה
זכויות הפרט חשובות לכל
החירות היא הערך הראשון במעלה

10. הגישה הסוציאל-דמוקרטית מאמינה שמותר לפגוע בחלק מזכויות הפרט על מנת להגיע לשוויון
נכון       לא נכון


several צפיות