נושא:   מבוא לדמוקרטיה ומובניה    מחבר/ת:   אביב צמח    לכיתות:   י,יא,יב,     התלמיד/ה:

1. תיאוריית "האמנה החברתית" טוענת כי:
בני האדם אינם סומכים על הממשל
על בני האדם להאמין אלו באלו, על מנת לקיים מדינה דמוקרטית
השליט חייב להבחר בהבעת אמון של האזרחים
כל אזרח במדינה מוותר על חלק מזכויותיו לטובת המדינה, ומקבל ממנה בתמורה הגנה על שאר הזכויות שלו

2.  השלם:
המובן הדמוקרטי העוסק בשיטת הממשל עצמה הוא המובן      (המהותי/הפורמלי)   _________   

3. על האמנה החברתית חותם כל אדם כשהוא מגיע לגיל 18
נכון       לא נכון

4. המובן המהותי של הדמוקרטיה עוסק:
במניעת משטרים דיקטטוריים
בשיטת המשטר הנהוגה באותה מדינה - בבחירות, בשלטון החוק, בחקיקת חוקים וכולי
בערכים המרכזיים בדמוקרטיה, דוגמת חירות, שוויון, סובלנות ופלורליזם
בניהול ענייני הפנים והחוץ של המדינה

5. עיסוק ב"הפרדת רשויות" מאפיין את:
המובן המהותי של הדמוקרטיה       המובן הפורמלי של הדמוקרטיה

6. אילו מההגדרות הבאות אינה מתאימה למשטר דמוקרטי?
שלטון העם, על ידי העם, למען העם
צורת משטר בה כבוד האדם וזכויות מהווים ערך עליון
שיטה בה החוק תקף על כולם, ללא יוצאים מן הכלל
משטר בו הנתינים עובדים למען השלטון, והוא גוזל את כספם

7. מה מבין הערכים הבאים אינו ערך דמוקרטי?
כבוד האדם
חירות
בריאות הגוף
שוויון
במצעה של אחת מן המפלגות בארץ נכתב כי מטרתה העיקרית של המפלגה היא להביא להעלאת אחוז החסימה בבחירות הבאות, וכן להביא לשינוי שיטת המשטר בארץ, שכן השיטה הנוכחית אינה יעילה עוד.

8. לפי הקטע שלעיל, המפלגה שמה דגש על:
המובן הפורמלי של הדמוקרטיה       המובן המהותי של הדמוקרטיה

9. בחר את המשפט המדוייק ביותר:
הכרעת הרוב, בחירות ושלטון החוק הינם מעיקרי המובן הפורמלי של הדמוקרטיה
זכויות האדם, האזרח והמיעוט הם מעיקרי המובן הפורמלי של הדמוקרטיה
הכרעת הרוב וזכויות האדם הם מעיקרי המובן הפוליטי של הדמוקרטיה
כבוד האדם, פלורליזם ושוויון הם מעיקרי המובן המהותי של הדמוקרטיה

10. בחר באפשרות הנכונה:
דמוקרטיה כאורח חיים היא דמוקרטיה פורמלית
דמוקרטיה כערך וכהשקפת עולם היא דמוקרטיה מהותית
דמוקרטיה כדרך חיים היא דמוקרטיה פורמלית


several צפיות