נושא:   שאלון תרגול - מאפייניה של ישראל כמדינה יהודית    מחבר/ת:   אביב צמח    לכיתות:   יא,יב,     התלמיד/ה:

1. הסוכנות היהודית היא גוף המדגיש את אופייה היהודי של המדינה מכיוון (בחרו בתשובה המדוייקת ביותר):
שהיא פועלת לייצוג האינטרסים של המדינה באו"ם
שהיא גוף הפועל לחיזוק הקשר מול הקהילות יהודיות בחו"ל
שהיא מקבלת תקציב מהמדינה
שהיא מגייסת הרבה מאוד כסף עבור המדינה

2. איזה מהסמלים הבאים אינו מייצג בהכרח את אופייה היהודי של המדינה?
נבחרת ישראל בכדורגל
הדרגות בצה"ל
"התקווה" - ההמנון הלאומי
מנורת שבעת הקנים - סמל המדינה

3. הסיבה שחוק חג המצות (איסור חמץ בפסח) מייצג את אופייה היהודי של המדינה היא:
שחוק זה מפלה לטובה את היהודים על פני הקבוצות האחרות בארץ       שמקורו של החוק במסורת היהודית

4. הגוף האחראי בישראל על קבלתם לארץ של יהודים עולים מארצות זרות ומתן ליווי וסיוע בחודשים הראשונים בארץ הוא:
משרד הדתות
הכנסת
משרד הפנים
משרד הקליטה

5. קרן קיימת לישראל אינה מהווה מאפיין של המדינה היהודית, כיוון שהיא רוכשת קרקעות גם לשימושם של כאלו שאינם יהודים.
נכון       לא נכון

6. "חוק השבות" הוא חוק המתאים לגישת:
מדינת היהודים
מדינת העם היהודי
מדינת לאום יהודית-תרבותית
מדינת לאום דתית-לאומית

7. מדוע הרבנות הראשית מייצגת את אופייה היהודי של מדינת ישראל?
כיוון שהיא עוסקת בדיני כשרות יהודיים
כיוון שהיא בהתקנת תפילות יהודיות חדשות
כיוון שהיא פוסקת הלכה בנושאים שונים המובאים לפתחה
כל התשובות נכונות

8.  השלם:
נישואין וגירושין של יהודים בישראל מטופלים ב-      (3 מילים)   _________   

9. חוק מייצג לגישת "מדינת התורה" הוא:
חוק רשות השידור
חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה
חוק איסור גידול חזיר
חוק חינוך ממלכתי

10. החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם מאפיין את גישת:
מדינת העם היהודי
מדינת היהודים
מדינת כלל אזרחיה
מדינה יהודית-תרבותית


several צפיות