נושא:   שאלון תרגול - מדינה ריבונית, לאום ולאומיות    מחבר/ת:   אביב צמח    לכיתות:   י,יא,יב,     התלמיד/ה:

1. התנאים לקיום מדינה ריבונית הם:
שטח, עצמאות, שלטון ודגל
דגל, המנון, נשיא ודמוקרטיה
עצמאות, שלטון, אוכלוסיה, שטח
אוכלוסיה ושטח בלבד

2. ריבונות/עצמאות של מדינה היא:
קיום צבא חזק
כלכלה עצמאית שאינה תלויה במדינות אחרות
קבלת אישור מהאו"ם לפעול בצורה עצמאית
יכולת לנהל את ענייני הפנים והחוץ בצורה עצמאית

3. הסטוריה משותפת היא מאפיין אתני (שאינו פרי בחירה):
נכון       לא נכון

4.  השלם:
לאומיות פוליטית מתבססת בעיקר על מאפיינים ש(אינם/הינם)      _________   פרי בחירה, כמו אידיאולוגיה וערכים משותפים.   

5. ההבדל המרכזי בין קבוצה אתנית לבין לאום הוא:
קבוצה אתנית חייבת להיות כולה באותו המקום, ולאום יכול להיות מפוזר בעולם
לאום מעוניין להגדיר את עצמו במסגרת מדינה ריבונית
קבוצה אתנית לא רואה בעצמה קבוצה, ולאום כן
לאום מעוניין לבחור יחד את דתו

6. לאומיות אתנית תטען שהמדינה צריכה להתגבש סביב:
מאפיינים אתניים, כמו שפה, תרבות, הסטוריה ולעתים גם דת
מאפיינים פוליטיים, כמו אידיאולוגיה משותפת
סמלים ומוסדות, כמו צבא, ממשלה ובתי משפט
שבכלל לא צריכה להיות מדינה שכן אין ערכים משותפים

7. מדינה בה יש לאום מרכזי אחד ומיעוטים זניחים (קטנים מאוד) היא:
מדינת כלל אזרחיה
מדינה דו-לאומית
מדינת לאום הטרוגנית
מדינת לאום הומוגנית

8. מדינת ישראל היא מדינת לאום:
רב-לאומית, שכן יש בה יהודים, ערבים, דרוזים, צרקסים ועוד       הטרוגנית, שכן הלאום המרכזי בה הוא יהודי, ויש בה מיעוטים לאומיים שאינם זניחים
אנו עם ככל העמים, יש לנו שפה תרבות והיסטוריה משלנו, מתוקף זה אנו תובעים הגדרה עצמית כפי שניתנה לכל עמי עולם. לא נסתפק בפחות מכך" (מדברי בכיר ברשות הפלסטינית)

9. איזה סוג לאומיות בא לידי ביטוי בקטע?
לאומיות פוליטית, שכן הדרישה להקמת מדינה היא עניין של בחירה
לאומיות אתנית, שהרי הפלסטינים הם קבוצה אתנית
לאומיות אתנית, שכן המאפיינים שבאים לידי ביטוי בקטע הם אינם פרי בחירה
מדינה רב-לאומית

10.  השלם:
"מדינת כלל אזרחיה" מתבססת על לאומיות      (אתנית/פוליטית)   _________   


several צפיות