נושא:   שאלון תרגול - הכרזת העצמאות    מחבר/ת:   אביב צמח    לכיתות:   י,יא,יב,     התלמיד/ה:

1. הכרזת העצמאות היא חוקתה של מדינת ישראל?
לא, כיוון שלא חתומים עליה משפטנים
כן, כיוון שהיא מסמך היסוד של המדינה
לא, כיוון שכתוב בה במפורש שתכתב חוקה בעתיד
כן, כיוון שעד היום לא נכתבה חוקה אחרת

2.  השלם:
בהכרזת העצמאות שני עקרונות מרכזיים:       יהודי ו-   _________   

3. שמה של המדינה הוא דוגמה למאפיין:
יהודי       דמוקרטי

4. בהכרזת העצמאות 3 חלקים. מהם (לפי הסדר)?
דמוקרטי, יהודי, ערבי
עתידי, נוכחי, הסטורי
הסטורי, הצהרתי, מעשי
הסטורי, מעשי, הצהרתי

5. במה עוסק החלק ההצהרתי של ההכרזה?
באופייה הערכי של המדינה
בהצהרה שליהודים מגיעה מדינה
בסיבות השונות להקמת המדינה
אין חלק כזה בהכרזה

6. למי מהבאים לא פונה הכרזת העצמאות?
לערבים תושבי ישראל
לארצות הברית
ליהודים בתפוצות
למדינות ערב השכנות

7. "מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות". משפט זה מייצג את העקרון:
הדמוקרטי       היהודי

8. איזו רשות אינה מוזכרת בהכרזת העצמאות?
הרשות המחוקקת
הרשות השופטת
הרשות המבצעת

9. על הכרזת העצמאות חתומים חברי "מועצת העם". מי היתה "מועצת העם"?
הרשות המבצעת לפני קום המדינה (הממשלה של פעם)
הרשות המחוקקת לפני קום המדינה (הכנסת של פעם)
הגוף האוכף את החוקים לפני קודם המדינה (המשטרה של פעם)
על ההכרזה חתום רק דוד בן גוריון

10. מה מבין הבאים אינו מהווה לגיטימציה להקמת המדינה, כפי שמופיע בהכרזה?
השואה שנתחוללה על העם היהודי
הרעיונות של התנועות הלאומיות והציונות שהחלה באירופה
הצהרת בלפור
מלחמת העצמאות


several צפיות