נושא:   שאלון תרגול - גישות למדינת ישראל    מחבר/ת:   אביב צמח    לכיתות:   יב,     התלמיד/ה:

1. משפט המייצג את גישת "מדינת התורה":
מדינת ישראל היא "ראשית הגאולה"
המדינה שייכת לכל היהודים בעולם
צריך לשלב חוקים דמורקטיים עם חוקי ההלכה
השלטון במדינה צריך להיות נתון בידי אנשי דת בכירים

2.  השלם:
חוק מייצג לגישת "מדינת היהודים" הוא      _________   _________   

3. גישת "מדינת העם היהודי" תטען (בחר במשפט הנכון ביותר):
שחשוב מאוד שיהודים יעלו לארץ
שמדינת ישראל מחוייבת ליהודים באשר הם
שהעם היהודי הוא העם הנבחר
שאין סיבה שיגורו במדינה לאומים אחרים

4. גישת "מדינת כלל אזרחיה":
מתבסססת על לאומיות אתנית
מתבססת על לאומיות פוליטית
לא קשורה ללאומיות

5. גישת "מדינה דתית-לאומית" מדגישה את:
הציונות
הדמוקרטיה
הדת היהודית
כל התשובות נכונות

6. גישה "תוספתית", שיכולה להתקיים יחד עם גישה נוספת, היא:
גישת "מדינה תרבותית-יהודית"       גישת "מדינת העם היהודי"

השבת במדינת ישראל - מאת אריק פרום

כיום קיימת במדינה רק שמירת שבת בפרהסיא, במוסדות ובחברות השייכות למדינה וזאת משום קברניטי המדינה הבינו שהגם שברמת הפרט נוהגים הם כרצונם הרי שביחס למדינה יש לשמור על אופייה היהודי, וכשם שאין להעלות על הדעת לוותר על סמל מגן הדוד בדגל, רק משום שהוא מופיע על ארונות קודש בבתי הכנסת, כך אין לוותר על השבת כמאפיין של המדינה היהודית.
יש לדעתי אינטרס מובהק לציבור החילוני לשמר את הצביון הציבורי של השבת מטעמים חינוכיים, ערכיים והומאניים. פתיחת בתי עינוגים בשבת עשויה להוביל להתמוטטות מוחלטת של שארית הצביון היהודי של המדינה. אין זה נובע מהרצון לכפות קיום מצוות, כי אם מתוך ההכרה שכדי לשמר על ייחודיות של המדינה, חובה לשמר בה את המאפיינים היהודיים.


7. הגישה הבאה לידי ביטוי בקטע היא גישת:
מדינת התורה
מדינה דתית-לאומית
מדינה יהודית-תרבותית
מדינת היהודים

8. "חוק החמץ" מייצג את גישת:
מדינת התורה
מדינת כלל אזרחיה
מדינה לאומית-דתית
מדינה ריבונית

9.  השלם:
הדגש בגישת מדינת      "____ _____"   הוא על המחוייבות ההדדית בין המדינה ליהודי התפוצות.   

קרא את הקטע והשב על השאלה שאחריו:

דתיים רבים במדינת ישראל חשים שהאופי הדתי-יהודי
שלה נרמס תחת המושג הכללי "תרבות יהודית ישראלית".
השאלה היא מה הם העקרונות הקובעים את דמות החברה
היהודית בישראל. לדעתי, אם מדובר בחברה דמוקרטית,
אז ענייני דת צריכים להיות עניינים פרטיים של האדם,
ואל לה למדינה לקבוע את התכנים הדתיים באמצעות
חקיקה, לדוגמא.
השאלה היא מה הם העקרונות הקובעים את דמות החברה
היהודית בישראל. לדעתי, אם מדובר בחברה דמוקרטית,
אז ענייני דת צריכים להיות עניינים פרטיים של האדם,
ואל לה למדינה לקבוע את התכנים הדתיים באמצעות
חקיקה, לדוגמא. " >
10. הגישה שבוודאות אינה מאפיינת את כותב הקטע:
גישת" מדינת התורה"
גישת "מדינת היהודים"
גישת "מדינת כלל אזרחיה"


several צפיות