נושא:   שאלון תרגול 1 באזרחות    מחבר/ת:   אורן זילברברג    לכיתות:   יב,     התלמיד/ה:

1. במגילת העצמאות ניתה לגיטימציה להקמת המדינה גם על פי הקשר ההיסטוריה בין עם ישראל למדינת ישראל
נכון       לא נכון

2. בהכרזת העצמאות מופיעים יסודות דמוקרטיים בלבד.
נכון       לא נכון

3. בהכרזת העצמאות נקבע כי המיעוטים החיים במדינה הם אזרחים שווי זכויות במדינה.
נכון       לא נכון

4. טריטוריה היא תנאי הכרחי ומספיק לקיומה של מדינה ריבונית.
נכון       לא נכון

5. יסודות אתניים/ שיוכיים הם פרי בחירה
נכון       לא נכון

6. יסודות פוליטיים הם יסודות מתוך בחירה כמו ערכים ואידיאולוגיה
נכון       לא נכון

7. לאומיות אתנית מבוססת על מרכיבים פוליטיים יותר מאשר על מרכיבים שיוכיים.
נכון       לא נכון

8. לאומיות פוליטית מבוססת על מאפיינים פרי בחירה כמו ערכים ואידיאולוגיה יותר מאשר על מאפיינים שיוכיים= לא מתוך בחירה.
נכון       לא נכון

9. הזהות הלאומית של כל מדינה משלבת יסודות אתניים ויסודות פוליטיים.
נכון       לא נכון

10. מדינת ישראל היא דוגמה למדינת לאום הכוללת קבוצות מיעוט לאומי.
נכון       לא נכון

11. סמלי המדינה הם: הדגל, ההמנון, המנורה והטלית.
נכון       לא נכון

12. "התקווה" מבטאת את כיסופי העם היהודי לציון ואת הציפייה לעצמאות מדינית בציון.
נכון       לא נכון

13. חוק השבות (1950) מעניק לכל יהודי או מוסלמי זכות לעלות לישראל.
נכון       לא נכון

14. חוק חג המצות אוסר על בעלי עסקים להציג חמץ בפומבי למכירה או לצריכה במשך כל ימי חג הפסח.
נכון       לא נכון

15. חוק חינוך ממלכתי מבטא בעיקר את הדת היהודית.
נכון       לא נכון

16. הגישה הליברלית מדגישה את השיוויון החברתי כלכלי בין הפרטים בחברה.
נכון       לא נכון

17. הגישה הסוציאל דמוקרטית מדגישה את השאיפה לשוויון כלכלי וחברתי ולצמצום פערים בין בני האדם.
נכון       לא נכון

18. הגישה הליברלית דוגלת בצמצום החירות החברתית כלכלית לצורך יצירת חברה שיוויונית יותר ואילו הגישה הסוציאל דמוקרטית דוגלת בחירות חברתית כלכלית גם אם המחיר הוא חברה שיוויונית פחות.
נכון       לא נכון

19. המשותף לגישה הליברלית ולגישה הסוציאל דמוקרטית היא שבמישור הפוליטי חייבים להתקיים חירות ושוויון
נכון       לא נכון

20. בעקרון שלטון העם, העם הוא כלל אזרחי המדינה (פרטים, קבוצות, רוב ומיעוט).
נכון       לא נכון

21. שלטון העם יכול לבוא לידי ביטוי באמצעות דמוקרטיה ישירה או באמצעות דמוקרטיה עקיפה/ ייצוגית
נכון       לא נכון

22. כיום, רוב הדמוקרטיות הן דמוקרטיות עקיפות בגלל:
גודלה העצום של אוכלוסיית המדינה אינו מאפשר, טכנית, כינוס כל האזרחים
רוב הציבור אינו מכיר לעומק את המערכת הפוליטית ולא מתעניין בה.
מורכבות הבעיות שעל סדר היום הציבורי.
כל התשובות נכונות.

23. עיקרון שילטון העם בא לידי ביטוי בדמוקרטיה הייצוגית על ידי כך שהעם בוחר בנציגי השלטון והנציגים אמורים לפעול בהתאם לרצון העם שבחר בהם.
נכון       לא נכון

24. בדמוקרטיה ישירה נציגי העם הם אלו שמשתתפים בהליך קבלת ההחלטות.
נכון       לא נכון

25. בממשל פרלמנטרי העם בוחר בנפרד את נציגיו לפרלמנט ואת נשיא המדינה.
נכון       לא נכון

26. בממשל נשיאותי האזרחים בוחרים את הנשיא ישירות. הנשיא אינו תלוי באמון הקונגרס.
נכון       לא נכון

27. משאל עם הוא ביטוי לדמוקרטיה:
ישירה
עקיפה
ייצוגית
אין אף תשובה נכונה

28. מי מהבאים הוא חסרון של משאל עם?
משאל עם נותן ביטוי לעיקרון שלטון העם
משאל עם מחזק את הלגיטימציה של השלטון הקיים.
במשאל עם, העם משפיע על ההחלטה בנושא מוגדר, ספציפי ולא בוחר את נבחריו כמו בבחירת העוסקות במכלול הנושאים.
במשאל עם קיים קושי בניסוח השאלה: מי ינסח? כיצד תנוסח השאלה. דרך ניסוח השאלה עשויה להשפיע על ההכרעה.

29. אילו מהבאים היא זכות השמורה לאזרחים?
חופש התנועה
חופש הביטוי
הזכות לבחור ולהיבחר
הזכות לחיים ולביטחון

30. לבג"ץ הוגשה עתירה בדרישה למַנות אזרח ערבי למועצת המנהלים של מוסד ממשלתי. העותרים טענו שמועצת המנהלים של מוסד זה כוללת כיום רק אזרחים יהודים. בג"ץ קיבל את העתירה ופסק שצריך לכלול גם אזרח ערבי במועצת המנהלים. בג"ץ התבסס בפסיקתו על התחייבות מהכרזת העצמאות. מהי התחייבות זו?
תבטיח חופש דת, מצפון, לשון חינוך ותרבות.
תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות.
תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה.
תקיים שיוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת גזע ומין.

31. ציינו שני תנאים הכרחיים לקיומה של מדינה ריבונית.
טריטוריה ודמוקרטיה.
טריטוריה וריבונות/ עצמאות.
רביונות ושיוויון זכויות.
תשובות 2+3 נכונות.

32. לאחרונה גיבשה ממשלת ישראל תכנית כלכלית חדשה בניסיון להתמודד עם המשבר הכלכלי בארץ. במסגרת תכנית זו הוחלט, בין היתר, לקצץ בתקציבי הרווחה ולצמצם את קצבאות הביטוח הלאומי לנכים, לאמהות חד-הוריות, למובטלים ולנתמכים אחרים.
כדי להפוך את התכנית הכלכלית הזו לחוק, היא הובאה לדיון בוועדת הכספים של הכנסת, ושם נמתחה עליה ביקורת קשה ע"י חברי כנסת רבים.
נציג הממשלה שהוזמן לישיבת הוועדה אמר בדיון: "הממשלה אינה יכולה להעלות את המסים שכלל האזרחים משלמים, כדי שאפשר יהיה להמשיך לממן את מקבלי הקצבאות. מקבלי הקצבאות חייבים לפרנס את עצמם".
ציינו איזו גישה חברתית-כלכלית מבטאת התכנית הכלכלית של הממשלה.

סוציאל דמוקרטית
ליברלית
הבחנה
העדפה מתקנת

33. לאחרונה גיבשה ממשלת ישראל תכנית כלכלית חדשה בניסיון להתמודד עם המשבר הכלכלי בארץ. במסגרת תכנית זו הוחלט, בין היתר, לקצץ בתקציבי הרווחה ולצמצם את קצבאות הביטוח הלאומי לנכים, לאמהות חד-הוריות, למובטלים ולנתמכים אחרים.
כדי להפוך את התכנית הכלכלית הזו לחוק, היא הובאה לדיון בוועדת הכספים של הכנסת, ושם נמתחה עליה ביקורת קשה ע"י חברי כנסת רבים.
נציג הממשלה שהוזמן לישיבת הוועדה אמר בדיון: "הממשלה אינה יכולה להעלות את המסים שכלל האזרחים משלמים, כדי שאפשר יהיה להמשיך לממן את מקבלי הקצבאות. מקבלי הקצבאות חייבים לפרנס את עצמם".
ציינו איזו גישה לדמוקרטיה סביר להניח שהייתה מקובלת בוועדת הכספים.
העדפה מתקנת
הבחנה
סוציאל דמוקרטית
ליברלית

34. במדינה דמוקרטית מסוימת שיעור המצביעים במערכת הבחירות האחרונה היה נמוך במיוחד בהשוואה לשיעור המצביעים הממוצע בבחירות קודמות. בעקבות זאת נערך דיון ציבורי בנושא. בדיון הוצע לחוקק חוק שיחייב את כל בעלי זכות הבחירה להצביע. מי שלא יצביע, יוטל עליו קנס.
ציין על איזה עיקרון דמוקרטי יוזמי ההצעה מעוניינים להגן.

עיקרון שילטון החוק
עיקרון החירות
עיקרון השיוויון
עיקרון שלטון העם

35. ציינו באיזו דרך צריכה מדינה דמוקרטית לנהוג כאשר יש התנגשות בין זכויות.
הפרדת רשויות
איזון ושיקלול
חסינות חברי הכנסת
החלטה של השליט

36. קבוצת מיעוט דורשת מהמדינה שתינתן לה האפשרות ללמד 50% מתוכנית הלימודים בבתי הספר שבהם לומדים ילדיהם בשפה המיוחדת להם. הקבוצה מבקשת גם הכרה בתוכנית על המורשת והמסורת הייחודית לה.
הפרלמנט של המדינה מתנגד לרעיון, ומחליט שאם הקבוצה מעוניינת היא יכולה לעשות זאת מעבר לתוכנית הלימודים הרגילה והמוכרת במדינה.
ציין את הזכות אותה מבקשת קבוצת המיעוט לממש.
הזכות לחינוך
הזכות לבריאות
זכויות קבוצה/ מיעוט
הזכות לקניין

37. קבוצת מיעוט דורשת מהמדינה שתינתן לה האפשרות ללמד 50% מתוכנית הלימודים בבתי הספר שבהם לומדים ילדיהם בשפה המיוחדת להם. הקבוצה מבקשת גם הכרה בתוכנית על המורשת והמסורת הייחודית לה.
הפרלמנט של המדינה מתנגד לרעיון, ומחליט שאם הקבוצה מעוניינת היא יכולה לעשות זאת מעבר לתוכנית הלימודים הרגילה והמוכרת במדינה ובמימון עצמי שלה.
ציין את הגישה בדבר ההכרה בזכותם של המיעוטים לשמור על זהותם וציביונם אותה בחר הפרלמנט לאמץ.

הגישה הליברלית המתונה
הגישה הליברלית הקיצונית
הגישה המכירה בזכויות קבוצה/ מיעוט
אוטונומיה טריטוריאלית

38. בדוח מבקר המדינה צוין כי הקשיים הכלכליים של רוב תושבי הנגב נובעים מכך שהממשלה מיעטה להשקיע באזור זה, בהשוואה לאזורים אחרים במדינה.
בעקבות זאת אישרה הכנסת חוק שלפיו כל תושבי הנגב יזכו להקלות בתשלום מסים.
ציין איזו מדיניות באה לידי ביטוי בחוק זה.
אפליה אסורה
העדפה מתקנת
הבחנה
סוציאל דמוקרטית

39. מדינת ישראל מוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטית. האופי היהודי שלה ניכר במוסדות, בסמלים ובחוקים שלה. גם אלה מבין אזרחי המדינה שאינם מסכימים עם האופי הזה שלה, הם אזרחים בעלי זכויות וחובות.
ציין מהו סוג הלאומיות הבא לידי ביטוי בפסקה.
לאומיות פוליטית
מדינת לאום
מדינת כלל אזרחיה
לאומיות אתנית

40. אחת מהצורות שבהן האזרחות שלנו באה לידי ביטוי היא בזכויות שאנו נהנים מהן, והמדינה, כמו כל מדינה דמוקרטית, מחויבת להבטיח אותן. חברי הכנסת נבחרים על ידי כל האזרחים. לכולנו שמורה הזכות למחות נגד השלטון על מה שבינינו נראה עוול. כל אזרח במדינה זכאי לצאת ולבוא כרצונו. אזרחים שיש להם עניין משותף, יכולים לפעול יחד במסגרת החוק כדי לקדם את עניינם. כולנו מוגנים על ידי חוקי המדינה, וכולנו חייבים לציית להם.
ציין שני עקרונות דמוקרטיים / זכויות באים לידי ביטוי בפסקה.
שלטון החוק, שלטון העם
שלטון העם, חופש הביטוי
שלטון החוק, חופש הביטוי
חופש ההתארגנות, הזכות לקניין

41. לחובה לציית לחוק יש חשיבות רבה בחברה מקוטבת כמו בישראל, מפני ששלטון החוק הוא אחד מהיסודות שבלעדיהם מדינה דמוקרטית אינה יכולה להתקיים. בישראל, כמו בכל המדינות הדמוקרטיות, החוק נשען על הסכמה כללית של אזרחי המדינה. כולנו מסכימים לציית לחוקי מדינת ישראל מכיוון שאנו בטוחים בשני הדברים האלה: האחד הוא שחוקי המדינה מתאימים לרעיונות ועקרונות דמוקרטיים המבטיחים את זכויותיהם של כל האזרחים, והאחר הוא שהחוקים חלים במידה שווה על כל האזרחים בישראל, מפורסמים ומנוסחים בבהירות.
ציין איזה מובן/ מובנים של שילטון החוק באים לידי ביטוי בקטע.

המובן המהותי
המובן המהותי, המובן הפורמאלי
המובן הפורמאלי
כל התשובות לא נכונות

42. " השנה התקבל בכנסת תיקון לחוק, שעל-פיו תחנת רדיו המשדרת בלא רישיון חמש שנים רצופות, תהיה זכאית לקבל אוטומטית רישיון פעולה, ולא תצטרך לגשת למכרז ולעמוד בתנאיו. התיקון לחוק התקבל בתמיכת הקואליציה.
נגד התיקון הוגשו ארבע עתירות לבג"ץ.
עמדת היועץ המשפטי לממשלה הייתה שהתיקון לחוק פוגע בעקרון השוויון, ומפלה לרעה תחנות רדיו חוקיות, שכדי לקבל רישיון לשדר, ניגשו למכרז ונאלצו לעמוד בכל תנאיו - תנאים המחייבים גם השקעה כספית גדולה.
לעומת עמדה זו טען חבר כנסת שיזם את התיקון לחוק כי לא יתכן לפסול תיקון לחוק שהתקבל בכנסת בהליך דמוקרטי וברוב קולות.
ציין את המובן של שילטון החוק אליו היתייחס היועץ המשפטי לממשלה ואת המובן של שילטון החוק אליו התייחס חבר הכנסת.
יועץ- מהותי, ח"כ - מהותי
יועץ- פורמאלי , ח"כ - מהותי
יועץ- מהותי, ח"כ - פורמאלי
יועץ- פורמאלי , ח"כ - פורמאלי

43. ציין איזו שיטת בחירות לפרלמנט מעודדת במיוחד ריבוי מפלגות.
אישית - רובית- איזורית
רשימתית- יחסית- ארצית
מעורבת
דמוקרטיה פרלמנטרית

44. מהומות פרצו בבירת טיבט. הטיבטים הפגינו נגד הסינים השולטים על ארצם, מאז 1950, בדרישה לחזרה של מנהיגם הדלי לאמה ומתוך רצון לעצמאות. האם הטיבטים הם לאום או קבוצה אתנית?
לאום       קבוצה אתנית

45. אילו מהבאים אינה דרך לקבלת אזרחות ישראלית לפי חוק האזרחות?
מכוח חוק השבות
מכוח לידה בארץ
מכוח שהיה בארץ
מכוח לידה ושהיה בארץ
מכוח ביצוע מבחן האזרחות

46. מדינה שבה אין חשיבות להשתייכותו האתנית של האזרח, והיא שייכת לכל אזרחיה באופן שווה, ללא קשר למוצאם נקראת?
מדינת לאום
מדינה דו לאומית
מדינת כלל אזרחיה
מדינה רב לאומית

47. בית המשפט העליון יושב לעתים כערכאה שיפוטית אליה יכול לפנות כל אזרח כנגד אחת מרשויות המדינה או מוסדותיה. ערכאה זו נקראת:
בג"ץ
בד"ץ
בית הדין לעבודה
בית הדין למשפט חוקתי

48. במדינת ישראל עומד אחוד החסימה על 2%.
הועלו שתי הצעות:
הצעה א: הגדלת אחוז החסימה ל- 5%.
הצעה ב: הקטנת אחוז החסימה ל- 1%.
איזה עיקרון יפגע אם תתקבל הצעה א ואיזה עיקרון יפגע אם תתקבל הצעה ב?
הצעה א- ייצוגיות, הצעה ב- יציבות
הצעה א- ייצוגיות, הצעה ב- ייצוגיות
הצעה א- יציבות, הצעה ב- יצוגיות
הצעה א- יציבות, הצעה ב- יציבות

49. הקהילה ההומו- לסביות ביקשה לקיים את מצעד הגאווה ברחובות הראשיים של ירושלים. מנהיגי החרדים פנו אל המשטרה בבקשה למנוע לחלוטין את המצעד בירושלים כיון שרוב תושביה דתיים וחרדים ומצעד כזה עלול לפגוע קשה בהם ותפיסת עולמם. אל בקשתם הצטרפו מנהיגים ערבים.
המשטרה החליטה על קיום המצעד אולם לא ברחובות הראשיים אלא בדרך המובילה לאצטדיון של האוניברסיטה שם יוכלו בני הקהילה לקיים עצרת.
-ציין את שתי הזכויות המתנגשות באירוע.
חופש הביטוי והזכות לקניין
חופש דת והזכות לשם טוב
הזכות לכבוד והזכות לחיים ולביטחון (שלמות הגוף)
חופש המצפון וחופש ההתארגנות

50. איזה מבין הבאים אינו אמצעי בלתי פורמאלי להגבלת השילטון?
תקשורת
אומנות
מבקר המדינה
דעת הקהל


several צפיות