נושא:   מהו ויקי WIKI    מחבר/ת:   נועם גז    לכיתות:   יא,     התלמיד/ה:

Wikis in Plain English
Uploaded by leelefever>
מה המצב עם אחוזים %
מה המצב עם אותיות גדולות SDFG
מה המצב עם אותיות יוניות X

נראה אותיות יוניות
Δ ώ ƒ α β Σ Λ ф ₪ ⅓ ⅔ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ℮ √ ∞ ≠ ≈ ≤ ≥ ⁿ ( ) { }
תנסי לעבוד בקידוד מסויים עברית (windows)לדעתי זה עובד כשאת מכניס נתונים ולא צריכה לתקן. אבל אם את צריכה לתקן זה לא יעבוד אם את יכולה לשלוח לי את כל האותיות שאת צריכה להשתמש זה ממש יעזור לי כי אחרת אני אצטרך להכניס למערכת איזה 360 סימנים שונים וזה נראה לי המון עבודה
several צפיות