נושא:   תורה    מחבר/ת:   מוטי דוכאן    לכיתות:   ז,ח,     התלמיד/ה:

1. הפירוש מופת הוא : כישוף\קסם\אות
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

2. תנין הוא נחש ביבשה ודג במים
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

3. מכשפים הם החרטומים
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

4. הנחש של אהרון בולע את הנחשים של החרטומים
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

5. התנין של אהרון בולע את התנינים של החרטומים
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

6. מטה אהרון בולע את מטות החרטומים
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

7. מה הפירוש ויחזק לב פרעה?
החזיקו לו את הלב
נהיה לבו קשה ומסרב לקבל
נהיה חזק
לא שם לב

8. מה הפירוש כאשר דבר ה?
לא כמו שהשם אמר
בדיוק כמו שהשם אמר
כאשר דבר ה

9. היכן דבר השם כך?
בהר סיני
בפרק ז פסוק ד
בפרק ז פסוק יג
במצרים

10. מה כתוב שם?
ולא ישמע אלכם פרעה
ויחזק לב פרעה
כאשר דבר ה
שפרעה לא השתכנע


several צפיות