נושא:   משוואת הקו הישר    מחבר/ת:   נועם גז    לכיתות:   ט,י,יא,     התלמיד/ה:1. האם השיפוע של הקו הישר חיובי או שלילי?
שלילי
חיובי
לא ניתן לדעת
השיפוע הוא 0

2. האם הנקודה (5,6) נמצא על הקו הישר שלפנך
לא
כן
לא ניתן לדעת
לא מבין/ה את השאלה

3. שיפוע הישר הוא:
1
2-
1/2-
1-

4. האם הנקודה (5-,3) נמצאת על הישר שלפניך
לא
לא ניתן לקבוע
תלוי בשאר הנקודות
כן

5. כתוב חמש נקודות שונות שנמצאות על הישר שלפניך
      
40 נקודות  

6. רשום/י שלוש נקודות שלא נמצאות על הישר שלפניך      
10 נקודות  


several צפיות