נושא:   משוואה רובועית מציאת פרמטרים A B C    מחבר/ת:   מירי כהן    לכיתות:   ט,י,יא,     התלמיד/ה:


A הוא מקדם של איקס בחזקת 2
B הוא המקדם של איקס.
C הוא האיבר החופשי.


      


1.  השלם:
A      שווה ל....       
      


2.  השלם:
A      שווה ל...       
      


3.  השלם:
A       שווה ל...       

4.  השלם:
B      שווה ל....       

5.  השלם:
C      שווה ל....       
      


6.  השלם:
A      שווה ל....       

7.  השלם:
B      שווה ל....       

8.  השלם:
C      שווה ל....       
      


9.  השלם:
A      שווה ל....       

10.  השלם:
B      שווה ל....       

11.  השלם:
C      שווה ל....       
several צפיות