נושא:   מערכת "קרן אור"    מחבר/ת:   נועם גז    לכיתות:   י,     התלמיד/ה:
לחצו על הקישורים הבאים ותתחילו ללמוד את מערכת הצירים
לחץ על הקישור:      חפש את החיפושית
לחץ על הקישור:      תפסו את הזבוב
לחץ על הקישור:      מציאת שיפועים בעזרת שתי נקודות


several צפיות