נושא:   ריכוז הכול להשתלמות    מחבר/ת:   נועם גז    לכיתות:   ב,     התלמיד/ה:
לחץ על הקישור:      הטרפז: דף עבודה מספר 1 (הכרת הטרפז)

לחץ על הקישור:      שטח הטרפז
לחץ על הקישור:      זוויות הטרפז
לחץ על הקישור:      חישובי שטח טרפז
לחץ על הקישור:      טרפז שווה שוקיים
לחץ על הקישור:      טרפז מבחינות הבגרות
לחץ על הקישור:      שיום פשוט של טרפזים
לחץ על הקישור:      טרפזים ומרובעים שונים שיום רמה גבוה יותר
לחץ על הקישור:      טרפז מצא את האוצר


several צפיות