נושא:   הטרפז דף עבודה מספר 6 (שאלות מתוך בגרויות)    מחבר/ת:   נועם גז    לכיתות:   י,יא,יב,     התלמיד/ה:
      


1. כתוב וענה בצורה מסודרת, השתמש בדפים
שקיבלת ובעזרת מחשבון חשב את התשובות הנכונות.
שלח רק תשובות סופיות בלבד
      
10 נקודות  
      


2. כתוב וענה בצורה מסודרת, השתמש בדפים
שקיבלת ובעזרת מחשבון חשב את התשובות הנכונות.
שלח רק תשובות סופיות בלבד
      
10 נקודות  
      


3. כתוב וענה בצורה מסודרת, השתמש בדפים
שקיבלת ובעזרת מחשבון חשב את התשובות הנכונות.
שלח רק תשובות סופיות בלבד
      
10 נקודות  
      


4. כתוב וענה בצורה מסודרת, השתמש בדפים
שקיבלת ובעזרת מחשבון חשב את התשובות הנכונות.
שלח רק תשובות סופיות בלבד
      
10 נקודות  
      


5. כתוב וענה בצורה מסודרת, השתמש בדפים
שקיבלת ובעזרת מחשבון חשב את התשובות הנכונות.
שלח רק תשובות סופיות בלבד
      
10 נקודות  
      


6. כתוב וענה בצורה מסודרת, השתמש בדפים
שקיבלת ובעזרת מחשבון חשב את התשובות הנכונות.
שלח רק תשובות סופיות בלבד
      
10 נקודות  
      


7. כתוב וענה בצורה מסודרת, השתמש בדפים
שקיבלת ובעזרת מחשבון חשב את התשובות הנכונות.
שלח רק תשובות סופיות בלבד
      
40 נקודות  


several צפיות