נושא:   בוחן מושגים 1 - חוק אום    מחבר/ת:   חנה    לכיתות:   ט,     התלמיד/ה:

1. באיזו אות מסמנים את המתח על הצרכנים?
מסמנים באות U
מסמנים באות R
מסמנים באות I
מסמנים באות P

2.  השלם:
זרם חשמלי הוא.....               

3. באיזו אות מסמנים את סוללה ?
מתח המקור מסמנים באות E
מתח המקור מסמנים באות R
מתח המקור מסמנים באות U
מתח המקור מסמנים באות I

4. באיזו אות מסמנים את מתח המקור ?
מתח המקור מסמנים באות E
מתח המקור מסמנים באות R
מתח המקור מסמנים באות U
מתח המקור מסמנים באות I

5.
מתח המקור מסמנים.....

מתח המקור מסמנים באות E
מתח המקור מסמנים באות R
מתח המקור מסמנים באות U
מתח המקור מסמנים באות I

6. במעגל טורי הזרם קבוע ואינו משתנה.
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

7. במעגל מקבילי הזרם קבוע ואינו משנה.
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן
      


8. במעגל טורי ההתנגדות השקולה קטנה.
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

9.  השלם:
במעגל מקבילי      ההתנגדות השקולה   _________   

10.  השלם:
לפניך תמונה -       איזה רכיב מופיע בה   רמז- E   
      several צפיות