נושא:   לחץ ומודל התגובה ללחץ    מחבר/ת:   המורה    לכיתות:   י,     התלמיד/ה:
      


1. כשאתם חושבים על המילה לחץ, על מה אתם חושבים ?
מנו לפחות חמישה דברים שמזכירים לכם כשאתם שומעים את
המילה לחץ.      
5 נקודות  

הקושי בהגדרת המושג לחץ

2. מהו המושג "לחץ" בפיזיקה ?
תנו דוגמא להגדרה זו.      
13 נקודות  

3. מהו המושג "לחץ" בטבע ?
תנו דוגמא להגדרה זו.      
13 נקודות  

כך לגבי האדם בפסיכולוגיה:

4. תנו 3 דוגמאות לפחות לכוחות חיצוניים.      
10 נקודות  

5. תנו 3 דוגמאות לפחות לכוחות פנימיים.      
10 נקודות  
      


מודל התגובה ללחץ

6. לחץ הוא מצב פנימי שאנו חווים במישורים שונים.
מהם ארבעת המישורים ?      
10 נקודות  

7.  השלם:
המודל מתמקד בתגובות האופייניות ל              

8. אנו מגיבים בדרך דומה למצבי לחץ, אף על פי ש..
לא כולנו מגיבים בלחץ לאותם גירויים
כולנו מגיבים בלחץ לאותם גירויים
רק אדם אחד בעולם הצליח להגיב בלחץ לאותם גירויים

9. המודל לא מתמקד בגורמים ללחץ אלא רק ב..
אופציות (משום שהגורמים אובייקטיבים)
תגובות (משום שהגורמים אובייקטיבים)
תגובות (משום שהגורמים סובייקטיבים)
      


10.  השלם:
השינויים הפיזיולוגיים המתרחשים ב___ במצב לחץ נועדו להכשירו לאחת מ-2 התגובות בתמונה שלפניכם.              
      several צפיות