נושא:   דוד בן גוריון    מחבר/ת:   מירי    לכיתות:   ה,     התלמיד/ה:

1. היכן צולם בן גוריון כשהוא עומד
על הראש
      
10 נקודות  

2. על איזו תכונה מעידה פרישתו של בן גוריון לחיים בנגב
יושר
גאווה
צניעות
כבוד

3. מדוע עבר בן גוריון להתגורר בנגב      
10 נקודות  

4.  השלם:
עלינו לעזור לאנגלים כאילו אין_________      _________   ולהאבק בספר הלבן כאילו אין מלחמה_______   

5. אילו מהמקומות הבאים אינו קשור לקורות חייו של בן
גוריון
פריז
פלונסק
ארצות הברית
שדה בוקר

6. מה היה שמו של בן גוריון
כשנולד
      
15 נקודות  

7. מדוע החליף בן גוריון את שמו?      
15 נקודות  

8. באיזו שנה עבר בן גוריון לשדה בוקר
1947
1948
1953
1930

9. בן גוריון שירת בצבא בריטניה במסגרת הגדודים העבריים
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן


several צפיות