נושא:   סיפור המגילה    מחבר/ת:   סבגנטליה    לכיתות:   ג,     התלמיד/ה:

1. באיזה חודש את פורים?
ניסן
אדר
ינואר
שבט

2. באיזו ארץ גר המלך ומה שם המלך?      
10 נקודות  

3. מדוע גירש אחשוורוש את ואשתי?
מכוון שלא הסכימה לבוא ולהראות את יפיה לכל הנאספים במשתה
מכוון שלא הסכימה לעבור לגור לעיר ירושליים
מכוון שרצה להחליף אותה לאסתר
כל אפשרויות נכונות

4.  השלם:
שם של מלכה      החדשה        

5. מה רצו לעשות השרים ומדוע?      
10 נקודות  

6. אמן הציל את המלך
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

7. מי הוא מרדכי?      
5 נקודות  

8.  השלם:
ככה יעשה לאיש      אשר המלך   ___ ביקרו   

9. מה עשתה אסתר?      
5 נקודות  

10. את מי תלו על העץ?
את מורדכי
את אסתר
את אמן
את אחשוורוש

11. מדוע היהודים שמחו?      
5 נקודות  

12. מה עושים בחג פורים?
מתחפשים
שולחים משלוחי מנות
כל התשובות נכונות
צמים תענית אסתר


several צפיות