נושא:   האזורים דלילי האוכלוסין    מחבר/ת:   אייל חטב    לכיתות:   ז,     התלמיד/ה:
      


1. אזור הסאהל נמצא ביבשת:
א. אמריקה
ב. אפריקה
ג. אסיה
ד. אנטארקטיה

2. אזור הסאהל נמצא בין קווי רוחב
א. 3-26 מעלות צפון       ב. 0-30 מעלות מזרח

3.  השלם:
אזור הסאהל נמצא בין קו אורך 45 מעלות מזרח      לקו אורך   _________   

4. על-פי הקטע שקראת מה הם המאפיינים הגיאוגרפיים של אזור הסאהל?
א. אזור קפוא
ב. אזור עם צמחיה רבה
ג. אזור מדברי ויבש
ד. אזור ימי

הסבר כללי:

(1) סאהל הוא אזור גדול באפריקה המשתרע על-פני חלקים גדולים של מספר מדינות. אזור הסאהל שוכן בשוליו הדרומיים של מדבר רחב ידיים הגדול בעולם, מדבר סהרה. פירוש השם "סאהל" בערבית הוא "חוף", ומשמעותו סמלית: אזור הסאהל הוא כעין חוף ל"ים החולות" הרחב של מדבר סהרה.

(2) בסאהל, כבכל האזורים הנמצאים בשולי מדבר, שוררים תנאי טבע קשים. הטמפרטורות גבוהות במשך כל השנה (מעל 40 מעלות צלזיוס), כמות המשקעים קטנה (בין 100 ל-200 מ"מ גשם בשנה) ועולה אך במעט על כמות המשקעים היורדים בדרך-כלל בלב המדבר. אזור הסאהל סובל לעתים קרובות מתופעות בצורת ויובש. הצמחייה הטבעית האופיינית לאזור היא סוונה, כלומר עשב גבוה ועצים הפזורים בדלילות על-פני שטח נרחב.

(3) אוכלוסיית הסאהל ענייה מאוד, מן האוכלוסיות העניות ביותר בעולם. לאורך השנים חיה בסאהל אוכלוסיה קטנה ודלה, שאורח החיים שלה ומקורות פרנסתה היו מותאמים לתנאי הטבע הקשים. תושבי הסאהל היו ברובם רועי צאן, ומיעוטם איכרים שעסקו בגידול תבואה. הרועים ניצלו את הצמחייה הטבעית באזור. בעונת הגשמים הם נדדו עם עדריהם צפונה, שם ניזונו העדרים מן המרעה הטבעי של עשב הסוונה, ובעונת היובש הם נדדו דרומה, לאזור שבו השתרעו השטחים שעיבדו איכרי האזור. אוכלוסיית הסאהל גדלה באיטיות רבה, וכך נשמר איזון בין גודלה של האוכלוסייה לבין מקורות המחיה המעטים שעמדו לרשותה.

(2) בסאהל, כבכל האזורים הנמצאים בשולי מדבר, שוררים תנאי טבע קשים. הטמפרטורות גבוהות במשך כל השנה (מעל 40 מעלות צלזיוס), כמות המשקעים קטנה (בין 100 ל-200 מ"מ גשם בשנה) ועולה אך במעט על כמות המשקעים היורדים בדרך-כלל בלב המדבר. אזור הסאהל סובל לעתים קרובות מתופעות בצורת ויובש. הצמחייה הטבעית האופיינית לאזור היא סוונה, כלומר עשב גבוה ועצים הפזורים בדלילות על-פני שטח נרחב.

(3) אוכלוסיית הסאהל ענייה מאוד, מן האוכלוסיות העניות ביותר בעולם. לאורך השנים חיה בסאהל אוכלוסיה קטנה ודלה, שאורח החיים שלה ומקורות פרנסתה היו מותאמים לתנאי הטבע הקשים. תושבי הסאהל היו ברובם רועי צאן, ומיעוטם איכרים שעסקו בגידול תבואה. הרועים ניצלו את הצמחייה הטבעית באזור. בעונת הגשמים הם נדדו עם עדריהם צפונה, שם ניזונו העדרים מן המרעה הטבעי של עשב הסוונה, ובעונת היובש הם נדדו דרומה, לאזור שבו השתרעו השטחים שעיבדו איכרי האזור. אוכלוסיית הסאהל גדלה באיטיות רבה, וכך נשמר איזון בין גודלה של האוכלוסייה לבין מקורות המחיה המעטים שעמדו לרשותה." >

several צפיות