נושא:   מבדק פרק יא ספר שמואל א לכיתה ו    מחבר/ת:   אורית    לכיתות:   ו,     התלמיד/ה:

1. אנשי יבש גלעד ביקשו מנחש מלך עמון לכרות עימו ברית שלום
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

2. נחש מלך עמון כרת עם אנשי יבש גלעד בתמורה לכסף וזהב
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

3. נחש מלך עמון מציע לנקר לאנשי יבש גלעד את עין שמאל
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

4. שאול מגייס צבא למלחמה בבני עמון
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

5. שאול מפצל את הצבא לשני חלקים (כדי לתקוף את מחנה עמון)
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

6. שאול הצליח לגייס צבא גדול כי הוא גייס חיילים מ...
יבש גלעד
הצבא של נחש מלך עמון
שבטי ישראל
גבעת שאול

7. במלחמה זו, למעשה זאת הפעם הראשונה ש...
ישראל מנצחים את האויבים
כל העם מתגייס לטובת שבט אחד- תחת הנהגת מלך
שבטים מבקשים עזרה
אלוהים מציל את ישראל

8. הפרק מסתיים בשינוי מעמדו של שאול בעם. מה היה השינוי?
שאול מורד על ידי העם מכס המלוכה
שאול מתפטר בעקבות הפסד הקרב נגד עמון
שאול מומלך בשנית למלך על כל ישראל
אף תשובה אינה נכונה

9.  השלם:
שאול קורא לכל העם להתגייס ולהלחם נגד      _________       

10.  השלם:
שאול שולח שליחים כדי להרגיע את אנשי       _________       

11.  השלם:
שאול מחלק את החיילים ל      _________   חוליות   

12.  השלם:
שאול וחייליו יוצאים להילחם בעמון, מוקדם ב      _________       

13.  השלם:
המלחמה נמשכת מלפנות בוקר ועד      _________       

14. מנה שתי סיבות שבגללן פוחדים אנשי יבש גלעד מנחש מלך עמון:

א. __________________________________________________________________________________________________
ב. __________________________________________________________________________________________________      
10 נקודות  

15. ממה שלמדנו אודות שאול - מנה שלוש תכונות של מנהיג שבאות לידי ביטוי בפרק

א. ___________________

ב. ___________________

ג. ___________________      
10 נקודות  
סדר את האירועים בפרק על פי הרצף הנכון

( )בסיום המלחמה שאול מתקבל כמלך על כל ישראל
( ) אנשי יבש גלעד מבקשים עזרה משאול
( ) נחש מלך עמון מוכן לברית שלום בתמורה לניקור עין ימין של אנשי יבש גלעד
( )שאול מפתיע בתכסיס צבאי ומנצח את צבא עמון
( ) שאול מחלק את האם לשלו חוליות (=קבוצות)
( )שאול מגייס צבא כל משבטיישראל

(15 נקודות)several צפיות