נושא:   גלובליזציה    מחבר/ת:   נעמה כהן    לכיתות:   י,יא,     התלמיד/ה:

1. המושג "גובליזציה" מתאר:
אידאל בלתי ניתן להשגה
תהליך כלל עולמי
סוג של לאומיות
עיקרון דמוקרטי

2. המשמעות של גלובליזציה כיום הוא בתחום...
הכלכלה
התרבות
הפולטיקה
כל התשובות נכונות
      


3.  השלם:
התמונה למעלה מדגימה      _________   של גלובליזציה. (גורם או תוצאה)   

4. תהליך הגלובליזציה מתקדם מאד מהר בעדן האינטרנט, כיוון שמידע וכל תוכן יכול לעבור במהירות בלי הגבלה של גבולות מדיניים או של מרחק פיזי.
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

5. כל החוקרים היום טוענים שבעתיד הקרוב לא יהיו עוד הבדלים כלכליים בין האזורים השונים על כדור הארץ .
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

6. יש הטוענים שגלובליזציה מחלישה את מעמדה של מדינת הלאום, ושחלק מתפקידיה הופכים למיותרים.
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן
      


7. התמונה למעלה נבחרה כדי להמחיש את הגלובליזציה. מדוע
מתואר בה העולם כקטן יותר, ומונח בידיו של אדם?
כי הגלובליזציה עלולה להפוך את העולם למקום פחות מפותח, וכביכול להקטין אותו
כיוון שהתפתחויות שונות יצרו מצב שבו כאילו מקומות קרובים יותר והמרחק הפך קטן
כיוון שבמובן מסוים נדמה שהעולם כולו מתנהל כמו גוף אחד ויותר הזדמנויות נמצאות בהישג יד
תשובות ב + ג נכונות


several צפיות