נושא:   גישות כלכליות-חברתיות    מחבר/ת:   שירה ברונשטטר    לכיתות:   י,יא,יב,     התלמיד/ה:

1. מהו הערך המרכזי בכל אחת מהגישות הכלכליות-חברתיות?
הגישה הליברלית - שוויון; הגישה הסוציאל-דמוקרטית - חירות
הגישה הליברלית - חירות; הגישה הסוציאל-דמוקרטית - שוויון
הגישה הליברלית - כבוד האדם; הגישה הסוציאל-דמוקרטית - הכרעת הרוב
הגישה הליברלית - פלורליזם; הגישה הסוציאל-דמוקרטית - חירות

2. הלאמה ונתינת קצבאות הן מאבני היסוד של הגישה:
ליברלית       סוציאל-דמוקרטית

3. מה משותף לשתי הגישות הכלכליות-חברתיות?
אין דברים משותפים בין הגישות
בשתי הגישות טוענים שערך הפלורליזם הוא המרכזי
שתי הגישות מדגישות את מרכזיותו של האדם על פני החברה
בשתיהן מתקיים שוויון פורמלי - שוויון בפני החוק

4.  השלם:
הגישה הדוגלת במעורבות ממשלתית מינימאלית בכלכלה היא הגישה      (הליברלית/הסוציאל-דמוקרטית):   _________   

5. לא נשמע את תומכי הגישה הסוציאל-דמוקרטית טוענים כי:
הקהילה ניצבת במקום הראשון, ורק לאחריה הפרט וזכויותיו
התערבות המדינה בכלכלה אינה רצויה
החירות הפרטית היא ערך ראשון ועליון
על המדינה לספק צרכי קיום בסיסיים בלבד

6. לשם מה שואפת הגישה הסוציאל-דמוקרטית לממש את עקרון השוויון?
על מנת להגביר את המעורבות הפוליטית של האזרחים ולאפשר חירות אמיתית
על מנת לפגוע בזכויות האדם
על מנת לחסוך במשאבים כספיים
על מנת להגשים את חזון ארצות הברית
במדינה מסויימת נקבע כי יש לצמצם את המענקים הניתנים לאנשים שאינם עובדים, על מנת לעודדם לצאת לעבודה ולהסתמך פחות על המדינה שתפרנס ותזון אותם.

7. ההחלטה בקטע מייצגת את הגישה:
הסוציאל-דמוקרטית       הליברלית

8. עפ"י הגישה הליברלית:
ללא מענקים וסיוע, מובטלים לא יוכלו להגיע לשוויון הזדמנויות       המענקים והסיוע למובטלים יביאו להגדלת הגירעון הממשלתי

9. שתי הגישות הכלכליות-חברתיות יסכימו כי:
השוויון הוא הערך הראשון במעלה
זכויות הפרט חשובות לכל
החירות היא הערך הראשון במעלה

10. הגישה הליברלית מאמינה שמותר לפגוע חלקית בשוויון על מנת להגיע לחירות מלאה
נכון       לא נכון


several צפיות