נושא:   מדינת העם היהודי (יחסי ישראל והתפוצות)    מחבר/ת:   אביב צמח    לכיתות:   י,יא,יב,     התלמיד/ה:

1. מהי מבין הבאים אינו מאפיין "יהודי ליבה"?
יהודי ליבה הם בני אדם אשר במפקדי אוכלוסים ובסקרים, מציגים עצמם כיהודים
יהודי ליבה הם אנשים שמוצאם יהודי והם אינם בני דת אחרת, כלומר: אינם נוצרים או מוסלמים
יהודי ליבה הם רק יהודים שעברו גיור אורתודוכסי
יהודי ליבה הם בני אדם שמכירים ומזדהים עם מוצאם היהודי או עם שייכותם ליהדות

2. מהי הקהילה היהודית הגדולה ביותר (מחוץ לישראל)?
ארגנטינה
אוסטרליה
רוסיה
ארה"ב

3. מהי איפא"ק?
שדולה יהודית הפועלת בארה"ב במטרה להשפיע על מקבלי ההחלטות
גוף פנימי של יהדות אוסטרליה העוסק בנושאי חינוך
כינוי של הסוכנות היהודית
אף אחת מהתשובות

4.  השלם:
אחת ממטרותיה של הסוכנות היהודית היא לעודד יהודים      _________   למדינת ישראל   

5. מעמדה של ההסתדרות הציונית נקבע בחוק
כן       לא

6. המשפט הנכון בעניין הזהות של יהודי ארה"ב
הזרם הדתי הגדול ביותר בארה"ב הוא הזרם הרפורמי
הרוב אינם מזדהים כקשורים לעם היהודי ולמדינת ישראל
רוב הילדים היהודים מתחנכים במסגרות חינוך יהודיות
אף תשובה אינה נכונה

7. "מדינת ישראל - מדינת העם היהודי": הכוונה ש...

למדינת ישראל יש אחריות כלפי כל העם היהודי כולו, והיא תסייע ליהודים בכל מקום ככל יכולתה כשיהיה צורך בכך
יהודי התפוצות רואים במדינת ישראל בית לאומי, ויש להם מחויבות כלפיה
מדינת ישראל מטפחת ומחזקת את הקשר של יהודי התפוצות אליה
כל התשובות נכונות


several צפיות