נושא:   אתרים במתמטיקה יחידות 1-3 שעולים בכל מחשב    מחבר/ת:   נועם גז    לכיתות:   י,יא,יב,     התלמיד/ה:
לחץ על הקישור:      זיהוי פונקציות קו ישר בגרף המספרים
לחץ על הקישור:      זיהוי פרבולות והצבתם על ציר המספרים
לחץ על הקישור:      הצבת נקודות לתוך הפונקציה
לחץ על הקישור:      זהוי קוים מאונכים לציר X ולציר Y


several צפיות