נושא:   המהפכה התעשייתית    מחבר/ת:   יפית    לכיתות:   ח,     התלמיד/ה:

1. מה זה שינוי מהותי?      
10 נקודות  

2. הסבירו את המושג "גידול דמוגרפי"?      
10 נקודות  

3. הסבירו מהו "תהליך העיור"?      
10 נקודות  

4. הסבירו מהו הגורם החברתי למהפכה התעשייתית?      
10 נקודות  

5. הסבירו מהו הגורם הכלכלי למהפכה התעשייתית?      
10 נקודות  

6. הסבירו מהו הגורם הפוליטי מדיני למהפכה התעשייתית?      
10 נקודות  

7. מה המציא גיימס וואט?      
10 נקודות  

8. הסבירו איזה שימוש נעשה בהמצאתו של גיימס וואט?      
10 נקודות  

9. הסבירו לאלו שינויים גרמה המצאתו של גיימס וואט?      
10 נקודות  

10. הסבירו איזה שינוי מהותי עשתה המהפכה התעשייתית?      
10 נקודות  


several צפיות