נושא:   עקרון הכרעת הרוב    מחבר/ת:   snir goldfinger    לכיתות:   י,יא,יב,     התלמיד/ה:

1. מה חשיבותו של עיקרון הכרעת הרוב בחברה דמוקרטית?
האדם הוא יצור תועלתן ואנוכי, אשר יפעל תמיד לקידם מצבו
מאפשר קבלת החלטות שיאפשרו להניע תהליכים חשובים לחברה בזמן נתון
קבלת הכרעה על פי דעתו של הרוב היא הקרובה ביותר לרצון הכלל
אף תשובה אינה נכונה

2. מה אינו חלק מהגדרת עקרון הכרעת הרוב
עקרון הכרעת הרוב מאפשר להניע תהליכים חשובים לחברה
ההכרעה חייבת להתקבל באופן שאינו פוגע בעקרונות דמוקרטיים אחרים או פוגע במידה מועטה
המיעוט אינו כפוף להחלטת הרוב מאחר והוא מתנגד לה
קבלת הכרעה ע"פ דעתו של הרוב היא הקרובה ביותר לרצון הכלל

3. איזו סיבה מהסיבות הבאות מהווה הצדקה לקיום עקרון הכרעת הרוב?
הכרעת הרוב קרובה יותר לעקרון "שלטון העם" ולייצוג רצונו האמיתי
הכרעת הרוב מבטיחה יציבות שלטונית וחברתית, שכן כללי המשחק הדמוקרטי מקובלים על הכל
מאפשרת לקבל החלטות בויכוחים ובנושאים שבמחלוקת
כל התשובות נכונות

4. הנימוק שאינו מצדיק את קיומו של עקרון הכרעת הרוב הוא:
דעתו של הרוב היא הקרובה ביותר לרצון הכלל
מאפשרת קבלת החלטות בדרכי שלום
הרוב יגיע למסקנה טובה/נכונה יותר מהמיעוט
תשובה א ו-ב נכונות

5. הסכנה בפופוליזם היא:
העמקת המתחים בחברה ע"י הפיכתם לאויב משותף לקבוצה
יצירת שיח פשטני ופגיעה בתבוניות ההחלטות של האזרחים
רותם את חברי הקבוצה לתמיכה בפרויקטים שאינם מבטאים את האינטרס שלהם.
כל התשובות נכונות

6. הפופוליזם מתבסס על:
מסרים מורכבים ומעמיקים של סוגיות שנויות במחלוקת
שנאה של קבוצות יריבות
תקופות שגשוג והצלחה
ההנחה כי האדם יקבל החלטות תבוניות ולא רגשיות

7. הכרעת הרוב אינה לגיטימית אם היא:
לא מקובלת על המיעוט
פוגעת באופן שאינו מידתי במיעוט
התקבלה באופן שאינו שכלתני
תשובות ב ו-ג נכונות

8. עריצות הרוב היא:
כאשר הרוב מקבל החלטות פופוליסטיות
דרך שלטון מקובלת בחברה המודרנית
כאשר הרוב מקבל החלטות בדרך שרירותית הפוגעת בזכויות המיעוט
אף תשובה לא נכונה

9. הכרעת הרוב חייבת להתקבל באופן:
שתתקבל ההכרעה הטובה ביותר
שאינו פוגע בעקרונות דמוקרטיים אחרים או פוגע במידה המועטה ביותר
המהיר ביותר, כדי להניע תהליכים חשובים לחברה ללא עיקוב
כל התשובות נכונות

10. לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על ריב, לנטות אחרי רבים להטת (שמות כג פסוק ב). משמעותו של הפסוק:
להראות שהייתה דמוקרטיה בתורה
להראות שעקרון הכרעת הרוב נמצא בתורה
שיש לקבל הכרעה על פי דעת הרוב, למעט מקרים בהם הרוב מוביל למעשים רעים
תשובה א ו-ג נכונות


several צפיות