נושא:   מילים נרדפות     מחבר/ת:   נעמי    לכיתות:   ד,     התלמיד/ה:

1. מילה נרדפת לירח?
לבנה
שמש
גשם
שקיעה

2. מילה נרדפת לשמש
אור
יום
חמה
לילה

3. מילה נרדפת לוו?
בגד
אלף
אנקול
שולחן

4. מילה נרדפת לחבר?
רעות
אח
שותף
רע

5. מילה נרדפת למוכר?
זבן
חנות
קונה
קינואה

6. מילה נרדפת לטף
טל
גשם
ילדים קטנים
ילדים גדולים


several צפיות