נושא:   עקרון הכרעת הרוב    מחבר/ת:   אביב צמח    לכיתות:   י,יא,יב,     התלמיד/ה:

1. איזה מושג מדגים המשפט "הרוב קובע - אך אינו פוגע"?
רוב רגיל
עריצות הרוב
השיטה האזורית-רובית
הרוב תמיד צודק

2. מהי ההגדרה המדוייקת ביותר לעקרון הכרעת הרוב?
שלטון העם, למען העם, על ידי העם
הכרעה המתקבלת ע"י רוב היהודים
הרוב המוחלט צודק תמיד
החלטה המבטאת את רצון הרוב, ולא רצון יחיד או מיעוט

3.  השלם:
הכרעת הרוב הוא תנאי      _________   אך לא מספק במשטר דמוקרטי   

4. איזו סיבה מהסיבות הבאות מהווה הצדקה לקיום עקרון
הכרעת הרוב?
הכרעת הרוב קרובה יותר, מספרית, לעקרון "שלטון העם" ולייצוג רצונו האמיתי
הכרעת הרוב מבטיחה יציבות שלטונית וחברתית, שכן כללי המשחק הדמוקרטי מקובלים על הכל
מאפשרת לקבל החלטות בויכוחים ובנושאים שבמחלוקת
כל התשובות נכונות

5. רוב מיוחס/מיוחד הוא רוב:
גדול מרוב מוחלט       קטן מרוב מוחלט
כדי להעביר חוק "רגיל" בכנסת, נדרש רוב מבין חברי הכנסת הנוכחים
באולם המליאה בעת ההצבעה.

6. סוג הרוב הבא לידי ביטוי בקטע הוא:
רוב רגיל
רוב מוחלט
רוב מיוחד/מיוחס

7. בבחירות לכנסת בישראל נהוגה שיטת הבחירות:
האזורית-יחסית
הארצית-יחסית
האזורית-רובית

8. באילו מהגופים הבאים לא מתקבלת החלטה בהכרעת רוב?
הרשות המחוקקת (הכנסת)
הרשות המבצעת (הממשלה)
הרשות השופטת (בתי המשפט)
צה"ל

9. משאל עם מוכרע תמיד בהכרעת רוב
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

10. אילו מהעקרונות הבאים בא לידי ביטוי בהכרעת הרוב?
עקרון שלטון העם
עקרון הפלורליזם
עקרון הסובלנות
כל התשובות נכונות


several צפיות