נושא:   עקרון שלטון העם    מחבר/ת:   אביב צמח    לכיתות:   י,יא,יב,     התלמיד/ה:

1. במדינות דמוקרטיות, לא מתקיימת בימינו דמוקרטיה ישירה
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

2.  השלם:
במשטר פרלמנטרי, ה-      _________   תלויה בפרלמנט ושואבת ממנו את כוחה   

3. אחד מיתרונותיו של משאל עם הוא:
מעמיק את השסעים בעם
מעודד מעורבות של האזרחים בסוגיות שעל סדר היום
מסיר את האחריות מכתפיהם של הנציגים הנבחרים
אף אחת מהתשובות אינה נכונה

4. במשאל עם ישנן רק 2 תשובות אפשריות: כן או לא
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

5. משאל עם מזכיר במאפייניו
דמוקרטיה ישירה
דמוקרטיה עקיפה
שתי התשובות נכונות

6. דמוקרטיה ישירה לא יכולה להתקיים במדינה מודרנית בגלל:
שישנם אזרחים רבים, ותהליך ההצבעה יהיה מסורבל מאוד
שלרוב האזרחים אין את הידע הנדרש או העניין הנדרש לקבלת החלטות בנושאים הרלוונטיים
שהסוגיות העומדות לדיון במדינה המודרנית מורכבות מאוד
כל התשובות נכונות

7. מה מבין הבאים אינו דוגמה למעורבות אזרחית בהשפעה של השלטון?
השתתפות בהפגנות
הצבעה בבחירות
שיחה עם חברים על מצב המדינה
התמודדות על תפקיד במערכת הפוליטית

8.  השלם:
שלטון העם, על ידי העם,       _________   העם   

9. מה מבין הבאים אינו יתרון של שיטת הממשל הנשיאותית?
הנשיאות עוברת בירושה
השלטון יציב יותר
הנשיא מחוייב ישירות לעם, ולא לפרלמנט

10. בממשל פרלמנטרי,
הפרלמנט יכול לפקח בצורה משמעותית על פעילות הממשלה       הממשלה יכולה לפטר את הפרלמנט


several צפיות