נושא:   לשון    מחבר/ת:   לימור אסרף    לכיתות:   ה,     התלמיד/ה:

1. מה עושים לפני החיפוש במילון?
פותחים את המילון עצמו
קוראים את התקציר של המילון
מורידים את התוספות ( אם יש.)
קוראים את המילים המדריכות

2. המילון נותן הסברים למילות לא מובנות לנו
נכון        לא נכון

3.  השלם:
__התוספות_______      _במילון________   _________   

4. חפש במילון את הפירוש של המילה הבאה:
כסא-       
15 נקודות  

5. חפשו במילון את הפירוש של המילה הבאה:
גוזל-      
2 נקודות  


several צפיות