נושא:   המהפכה הצרפתית    מחבר/ת:   יפית שטמר    לכיתות:   ח,     התלמיד/ה:

1. מהו הגורם הכלכלי?
המלך הריבון היה שליט יחיד אבסולוטי
צרפת הייתה נתונה בחובות כבדים ונטל המיסים רבץ כולו על בני המעמד השלישי
תחושת תסכול וקיפוח מצד בני המעמד השלישי
שער הדולר ירד במהירות

2. מהו שינוי משמעותי?
שינוי לרעה
שינוי לטובה
שינוי חשוב
שינוי שמשפיע על תחומי חיים שונים

3. מהו הגורם המדיני?
המלך הריבון היה שליט יחיד אבסולוטי
לשכבת העשירים והמשכילים היה כוח כלכלי
לשכבת העשירים והמשכילים לא היה כוח פוליטי
כל התשובות נכונות

4. כיצד מכונים תחומי החיים השונים?
שלוש המשאלות
"גורמים" או "היבטים"
תחומים חשובים
אף תשובה אינה נכונה

5. כמה גורמים הכרנו למהפכה הצרפתית?
שלושה גורמים
שני גורמים
ארבעה גורמים
חמישה גורמים

6. מדוע המהפכה הצרפתית הייתה שינוי משמעותי?
משום שהשינוי גרם למלחמה קשה
משום שבעקבותיה נגרם נזק כלכלי כבד
משום שהיא נוצרה בגלל השפעתם של גורמים רבים והשפיעה על גורמים אחרים
משום שהשינוי יצר עימו בעיות נוספות

7. מה הם סוגי הגורמים למהפכה הצרפתית?
הגורם הכלכלי, הגורם הטכנולוגי, הגורם החברתי
הגורם החברתי, הגורם המדיני, הגורם הטכנולוגי
הגורם הצבאי, הגורם הטכנולוגי, הגורם הדמוגרפי
הגורם הכלכלי, הגורם המדיני, הגורם החברתי

8. מהו הגורם החברתי?
חוסר שוויון בין בני המעמד השלישי ותחושת תסכול רב
צרפת הייתה נתונה בחובות כבדים ונטל המיסים רבץ על בני המעמד השלישי
תשובות א+ב נכונות
אפ תשובה אינה נכונה


several צפיות