נושא:   המהפכה הצרפתית    מחבר/ת:   יפית שטמר    לכיתות:   ח,     התלמיד/ה:

1. מהו שינוי משמעותי?      
10 נקודות  

2. כיצד מכונים תחומי החיים השונים?      
10 נקודות  

3. מדוע המהפכה הצרפתית הייתה שינוי משמעותי?      
20 נקודות  

4. כמה גורמים למהפכה הצרפתית?      
10 נקודות  

5. מה הם סוגי הגורמים למהפכה הצרפתית?      
20 נקודות  

6. מהו הגורם החברתי?      
10 נקודות  

7. מהו הגורם המדיני?      
10 נקודות  

8. מהו הגורם הכלכלי?      
10 נקודות  


several צפיות