נושא:   הנושא במשפט    מחבר/ת:   לאה    לכיתות:   יא,     התלמיד/ה:
1. התלמידות מסתכל במחזה.
2. על יד השולחן ישב אמא.
3. אנחנו שלח מכתב ע"י הדואר.
4. כל ההתחלות קשה.
5. פועלי הבנין פטר מעבודתם.
6. בא ימים קשים.
7. בא זמנים טובים.
8. קשה היה העבודה.
9. הנעליים מצחצח.
10. השמיים מעונן.

1. 1. התאם את הנשוא לנושא במין ובמספר.      
3 נקודות  

2. 2.       
3 נקודות  

3. 3.      
3 נקודות  

4. 4.      
3 נקודות  

5. 5.      
3 נקודות  

6. 6.      
3 נקודות  

7. 7.      
3 נקודות  

8. 8.      
3 נקודות  

9. 9.      
3 נקודות  

10. 10.      
3 נקודות  

11.  השלם:
_________      מעוננים   בחורף.   

12.  השלם:
_________      נבחו כל הלילה.       

13.  השלם:
_________      סוחף   ירד.   

14.  השלם:
_________      מפליגות   מן הנמל.   

15.  השלם:
_________      גזר עליו   3 חודשים על תנאי.   

16. חל קלקול במכונית
חל
קלקול
במכונית

17. את עובדת יפה
את
עובדת
יפה

18. אבד לי העט
אבד
לי
העט

19. בהר סיני קיבל משה את התורה.
בהר סיני
משה
קיבל את התורה

20. המנהל ברך אותנו במסיבה.
המנהל
ברך
אותנו

21. אחרים לא יעשו את עבודתנו.
אחרים
לא יעשו
את עבודתנו

22. על הקיר תלויה תמונה
על הקיר
תלויה
תמונה

23. השעון שלנו ממהר.
השעון
שלנו
ממהר

24. כלב משוטט ברחובות
כלב
משוטט
ברחובות

25. הבוקר ירד גשם.
הבוקר
ירד
גשם

26. במשפט: "התיירת התלוננה במשטרה" - התיירת היא הנושא.
נכון       לא נכון

27. בשנות החמישים צצו ישובים חדשים רבים. (הנושא הוא: בשנות החמישים)
נכון       לא נכון

28. יום יום נאסף קהל ליד הבאר. (הנושא: הבאר)
נכון       לא נכון

29. האם חיבקה את בנה הקטן. (הנושא: האם)
נכון       לא נכון

30. בבניין החדש יושב שומר בכניסה. (הנושא: שומר)
נכון       לא נכון


several צפיות