נושא:   מבחן בפיזיקה    מחבר/ת:   בני ברקו    לכיתות:   יא,     התלמיד/ה:

1. השלם את המושג החסר : עבודה של מכשיר חשמלי פירושה הפיכת _______ אחת ל ________ אחרת
עבודה
אנרגיה
צריכה
פעולה

2. השלם את המושג המתאים : ההספק החשמלי של מכשיר הוא _______הביצוע של עבודתו
מהירות
קצב
תשובה א ו- ב ביחד
אף תשובה איננה נכונה

3. שני פועלים מעמיסים בו זמנית תיבת פרי על גבי משאיות שוות. פועל א מעמיס משאית אחת במשך שעה, ופועל ב מעמיס רק חצי המשאית במשך שעה.
מכאן נהוג לומר שהספקו של פועל - א - גדול יותר מהספקו של פועל - ב -
מכאן נהוג לומר שהספקו של פועל- ב - גדול יותר מהספקו של פועל- א-
לא ניתן לדעת איזה מן ההספקים היה גדול יותר
לשניהם היה אותו ההספק ורק הזמן שלהם היה שונה.

4. הספק מודדים ביחידה ששמה
קוט"ש
וולט
וואלט
ואט

5. מסמנים הספק באות
V
A
W
KWh

6. כשמחממים כירה, קצב החימום שלה נקרא:
הספק הכירה
עבודת הכירה
אנרגית הכירה
כל התשובות מתאימות

7. השלם : עבודתה של נורת הלהט היא להפוך
אנרגיה חשמלית לאנרגית אור ולאנרגית חום
אנרגית חום לאנרגית אור ולאנרגיה חשמלית
אנרגית אור לאנרגית חום ולאנרגיה חשמלית
אנרגית אור לאנרגיה חשמלית ולאנרגית חום

8. שני מנועים הרימו משקולת בת שני ק"ג לגובה של 1 מטר, מנוע א עשה זאת ב-1 דקה. ומנוע - ב - עשה זאת ב- 2 דקות האם היו ההספקים שלהם שווים והאם הם עשו את אותה העבודה ?
הספקי המנועים היו שווים אך הם לא עשו את אותה העבודה
הספקי המנועים לא היו שווים ולכן הם לא עשו את אותה העבודה
הספקי המנועים היו שווים והם עשו את אותה העבודה רק בזמן שונה
הספקי המנועים לא היו שווים אך הם עשו את אותה העבודה

9. חימום המים הוא תוצאה של
עבודת הכירה
הספק הכירה
גודל הכירה
החום ההתחלתי של המים

10. עבודת החשמל נמדדת על ידי המכפלה
קילו X ואט
מתח X זרם
זרם X התנגדות
זמן X הספק

11. כל מכשיר חשמלי מבצע עבודה
נכון       לא נכון

12. עבודה יכולה להיות חימום, הארה, תנועה
נכון       לא נכון

13. בכל מקרה כמות העבודה היא הספק X זמן
נכון       לא נכון

14. תפקיד המונה הוא לספק לחברת החשמל מידע על כמות האנרגיה החשמלית שצרכו מכשירי החשמל הביתיים
נכון       לא נכון

15. לחברת החשמל משלמים בעד האנרגיה שצרכו מכשרי החשמל הביתיים
נכון       לא נכון

16. מהו הקשר שבין מהירות הסיבוב של הדסקית לבין ההספק הרשום על המכשיר
ככל שהספק המכשירים המחוברים לרשת נמוך יותר- מהירות הסיבוב של הדסקית גבוהה יותר
ככל שהספק המכשירים המחוברים לרשת החשמל גבוה יותר- מהירות הסיבוב של הדסקית נמוכה יותר
מהירות הסיבוב של דיסקית המונה לא קשורה להספקי המכשירים המחוברים לרשת החשמל
ככל שהספק המכשירים המחוברים לרשת החשמל גבוה יותר- מהירות סיבוב הדסקית גבוהה יותר

17. המונה הוא מכשיר למדידת כמות עבודת החשמל
נכון       לא נכון

18. המונה סופר את סיבובי הדיסקית והופך אותם למספר המופיע בחלון
נכון       לא נכון

19. לחברת החשמל משלמים בעד
העבודה
ההספק
הזמן
האנרגיה

20. מונה החשמל סופר ביחידות
ג"אול
וואט
קוט"ש

21. קילו ואט =
10 ואט
100 ואט
1000 ואט
1000 ולט

22. 6 דקות = 1/6 שעה
נכון       לא נכון

23. 10 דקות = 1/6 שעה
נכון       לא נכון

24. 20 דקות = 1/3 שעה
נכון       לא נכון

25.  השלם:
חשב את הצריכה וכתוב אותה בשבר עשרוני: תנור אפיה בעל הספק של 2000 ואט עבד 1/2 שעה הצריכה שלו בקוט"ש היא      _________   _________   

26.  השלם:
חשב את הצריכה ורשום את התוצאה בשבר עשרוני : נורה בעלת הספק של 100 וואט עבדה במשך 5 שעות, הצריכה שלה בקוט"ש היתה       _________   _________   

27.  השלם:
חשב את הצריכה ורשום את התוצאה בשבר עשרוני :טלווזיה בעלת הספק של 1500 וואט עבדה במשך 4 שעות, הצריכה שלה בקוט"ש היתה      _________   _________   

28.  השלם:
חשב את הצריכה וכתוב אותה בשבר עשרוני: קומקום חשמלי בעל הספק של 1000 ואט עבד 12 דקות הצריכה שלו בקוט"ש היא      _________   _________   


several צפיות