נושא:   מושגים ביהדות: יעלה ויבוא, מוסף, ברכות ההודאה, ברכות המצוות    מחבר/ת:   חיים    לכיתות:   ג,ד,ה,ו,     התלמיד/ה:

1. מתי מוסיפים את תפילת יעלה ויבוא?
בתפילת עמידה בראשי חדשים
בברכת המזון בחגים
בברכת המזון של ראש חודש
כל התשובות נכונות

2. מהי תפילת מוסף?
תפילה שמוסיפים לפני השינה
תפילה שמוסיף מי שקרה לו נס מיוחד
תפילה שמוסיפים בשבתות, ראשי חדשים וחגים
כל התשובות נכונות

3. איזו דוגמא אתם מכירים לברכת ההודאה?
ברכת הגומל
ברכת שהכול נהיה בדברו
הברכה כשרואים ברק
ברכה מעומק הלב

4. איך יודעים אם ברכה היא ברכת המצוות?
אם משננים טוב את החומר של מושגים ביהדות
אם אומרים בה "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו"
אם היא נאמרת בזמן התפילה
אם עונים אחריה אמן


several צפיות